Can you feel my heart beat? | 2021

Can you feel my heartbeat-TI

Can you feel my heart beat? je serija limitiranih edicija serigrafija (sitotiska) mojih crteža. Crteži su proizašli iz moje fasciniranosti vezom između čovjeka i životinja. Svi crteži ručno su izrađeni miješanjem akrilne boje, akvarela, olovke i tinte.

Share This